IT rövidítések

Az informatika és számítástechnika területén gyakorta használt rövidítések a teljesség igénye nélkül.

Rövidítés Angolul Magyarul
AP Access Point Hozzáférési Pont
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Dinamikus Hoszt Konfigurálási Protokoll
Dinamikus Gépkonfigurációs Protokoll
DNS Domain Name System Domain Név Rendszer
Tartománynévrendszer
FTP File Transport Protocol Fájlátviteli Protokoll
HA High Availability Magas Rendelkezésre Állás
LTS Long Term Support Hosszútávon Támogatott
NDP Neighbor Discovery Protocol Szomszéd Felderítési Protokoll
OS Operating System Operációs Rendszer
OU Organizational Unit Szervezeti egység
R Router Forgalomirányító
SMB Server Message Block Szerver Üzenet Blokk
SRV Server Szerver
Kiszolgáló
SSH Secure Shell Biztonsági Héj
SW Switch Kapcsoló
VB Visual Basic
VM Virtual Machine Virtuális Gép
VoIP Voice over IP IP-telefónia
VPN Virtual Private Network Virtuális Privát Hálózat
VPS Virtual Private Server Virtuális Privát Szerver
Virtuális Privát Kiszolgáló