Ebben a bejegyzésben a HPE Aruba switchek alapvető konfigurációs és biztonsági beállításai vannak részletezve példákkal.

Billentyűparancsok

 • Utasítások kiegészítése: Tab
 • Több részből álló utasítások bevitel közbeni paraméterei vagy a kiadható parancsok listájának megtekintéséhez a Tab billentyű egymás utáni kétszeri lenyomása szükséges
 • Előzőleg kiadott utasítások közötti lépegetés: ,
 • Utasítás bevitele után Enter billentyűt kell nyomni.

Jogosultsági szintek parancsai

 • A csatlakozás utáni jogosultsági szint az Operátori szint (Operator level). Magasabb szintre való lépés esetén felhasználónév és jelszó megadása szükséges. Terminálban a jelölése az eszköz neve után található Nagyobb relációs jel: HP-Switch>
 • Az alapértelmezett bejelentkezési adatok az alábbiak.
  Felhasználónév: manager
  Jelszó: Nincs
 • Menedzser (Manager) konfigurációs szintre való lépés: enable
  Akár ennyire is le lehet rövidíteni: en
  Ezen a szinten általában információkat lehet lekérdezni. Terminálban a jelölése az eszköz neve után található kettős kereszt: HP-Switch#
 • Globális konfigurációs (Global configuration) szintre való lépés: configure terminal
  Akár ennyire is le lehet rövidíteni: con
  A nevéből eredendően a beállítások és konfigurálások lényegi részét itt lehet elvégezni. Terminálban a jelölése az eszköz neve után a zárójelben található config szó, a végén egy kettős kereszttel: HP-Switch(config)#
 • Kilépés valamelyik jogosultsági vagy kontextus konfigurációs (Context configuration) szintből: exit
 • Bármelyik szintről a Menedzser (Manager) szintre való lépés: end
 • További információk a HPE hivatalos támogatási oldalán találhatóak angol nyelven.

Utasítások és konfigurálások

A szögletes zárójeleket [ ] a kiadott utasításokban el kell hagyni! Ha egy már kiadott parancsot vissza kell vonni (törölni a konfiguráció egy sorát), akkor ugyanazon utasítást szükséges kiadni, csak a no szót elé kell írni.
Bizonyos utasítások csak a 16.01-es firmware verziótól érhetőek el.

 • Konfiguráció mentése az eszköz memóriájába

  Érdemes akár minden egyes beállítás után menteni.
  HP-Switch#write memory
  HP-Switch(config)#write memory


 • Konfigurációk megtekintése

  Éppen futásban lévő konfiguráció (running configuration):
  HP-Switch#show running-config
  Indítási konfiguráció (startup configuration):
  HP-Switch#show config


 • Eszköz hosztnevének megadása

  HP-Switch(config)#hostname "[név]"
  Példa:
  HP-Switch(config)#hostname "IrodaSwitch"
  IrodaSwitch(config)#


 • Felhasználók és jelszavak kezelése

  Jelszó és felhasználónév (ami opcionális, de ajánlott) megadása a manager és operator felhasználóknak.
  HP-Switch(config)#password manager user-name "[felhasználónév]" plaintext "[jelszó]"
  HP-Switch(config)#password operator user-name "[felhasználónév]" plaintext "[jelszó]"
  Bár a jelszó olvasható szövegként (plaintext) lesz megadva, ez a konfigurációs fájlban nem fog látszódni, mivel az eszköz külön helyen tárolja a jelszavakat.


 • IP-cím megadása

  Minden porthoz alapértelmezetten az 1-es azonosítójú (DEFAULT_VLAN) VLAN van hozzárendelve, így kezdésként annak is lehet IP-címet adni az eszköz hálózatban való elérése érdekében.
  HP-Switch(config)#vlan 1
  IPv4-es cím beállítása:
  HP-Switch(vlan-1)#ip address [IP-cím] [Maszk]
  IPv6-os cím beállítása:
  HP-Switch(vlan-1)#ipv6 address [IP-cím prefix hosszal]
  Példa:
  HP-Switch(config)#vlan 1
  HP-Switch(vlan-1)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.0
  HP-Switch(vlan-1)#ipv6 address fd6d:8d64:af0c::10/64
  Ha már lettek korábban létrehozva VLAN-ok, akkor akár azoknak is lehet adni IPv4-es és IPv6-os címet is.


 • Alapértelmezett átjáró megadása

  HP-Switch(config)#ip default-gateway [IP-cím]
  Példa:
  HP-Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1


 • DNS-szerverek megadása

  HP-Switch(config)#ip dns server-address priority 1 [IP-cím]
  HP-Switch(config)#ip dns server-address priority 2 [IP-cím]
  Példa:
  HP-Switch(config)#ip dns server-address priority 1 192.168.1.254
  HP-Switch(config)#ip dns server-address priority 2 8.8.8.8


  Szükséges megadni a tartománynevet (doménnevet) is, ha a belső hálózatban hosztneveket kell feloldani (nem pedig FQDN-t).
  HP-Switch(config)#ip dns domain-name "[tartománynév]"
  Példa:
  HP-Switch(config)#ip dns domain-name "cegnev.local"


 • VLAN-ok létrehozása és portok hozzárendelése

  A VLAN-nak kell adni egy azonosítót:
  HP-Switch(config)#vlan [azonosító]
  Majd ajánlott neki adni egy nevet is a könnyebb beazonosíthatóság érdekében:
  HP-Switch(vlan-[azonosító])#name "[VLAN neve]"
  Példa:
  HP-Switch(config)#vlan 5
  HP-Switch(vlan-5)#name "Szerverek"


  VLAN-on belül kell megadni, hogy az eszköz mely fizikai portjai tartozzanak hozzá. Egy porthoz csak egy untagged VLAN tartozhat.
  Untagged (access) port esetén:

  HP-Switch(vlan-[azonosító])#untagged [tól/től]-[ig]
  Tagged (trunk) port esetén:
  HP-Switch(vlan-[azonosító])#tagged [tól/től]-[ig]
  Példa:
  HP-Switch(vlan-5)#untagged 1-22
  HP-Switch(vlan-5)#tagged 23-24


  VLAN információk megtekintése:
  HP-Switch#show vlans
  Egy adott VLAN információi:
  HP-Switch#show vlans [VLAN azonosító]
  Példa:
  HP-Switch#show vlans 5


 • SSL (HTTPS) webmenedzsment beállítása

  Önmagával aláírt tanúsítvány profiljának (self-signed certificate) létrehozása.
  HP-Switch(config)#crypto pki identity-profile "[Profil neve]" subject
  Tanúsítvány tényleges létrehozása.
  HP-Switch(config)#crypto pki enroll-self-signed certificate-name "[Tanúsítvány neve]"
  HTTPS elérés bekapcsolása.
  HP-Switch(config)#web-management ssl
  HTTP elérés kikapcsolása.
  HP-Switch(config)#no web-management
  Webmenedzsment tétlenségi idejének megadása (automatikus kijelentkeztetés).
  HP-Switch(config)#web-management idle-timeout [másodperc]
  Példa:
  HP-Switch(config)#crypto pki identity-profile "Profil" subject
  Enter Common Name(CN) : IrodaSwitch
  Enter Org Unit(OU) : Egyseg
  Enter Org Name(O) : Szervezet
  Enter Locality(L) : Hely
  Enter State(ST) : Megye
  Enter Country(C) : HU

  HP-Switch(config)#crypto pki enroll-self-signed certificate-name "Tanusitvany"
  HP-Switch(config)#web-management ssl
  HP-Switch(config)#no web-management
  HP-Switch(config)#web-management idle-timeout 300


 • NTP szerver és időzóna beállítása

  NTP kiszolgáló beállítása
  HP-Switch(config)#ntp unicast
  Ha már előzetesen lett beállítva DNS szerver a névfeloldásokhoz, akkor akár az NTP szerver doménnevét is meg lehet adni.
  HP-Switch(config)#ntp server-name "[doménnév vagy IP-cím]" iburst
  HP-Switch(config)#ntp enable
  HP-Switch(config)#timesync ntp
  Idő és dátum megtekintése:
  HP-Switch#show time
  NTP szerver szinkronizálási állapotinformációinak megtekintése:
  HP-Switch#show ntp status
  Beállított NTP szerverek megtekintése:
  HP-Switch#show ntp servers
  Példa:
  HP-Switch(config)#ntp unicast
  HP-Switch(config)#ntp server-name "time.windows.com" iburst
  HP-Switch(config)#ntp enable
  HP-Switch(config)#timesync ntp


  Időzóna megadása az óra pontos egyezése miatt.
  time daylight-time-rule [időszámítási terület]
  time timezone [perc]
  Példa:
  Magyarország esetén:
  HP-Switch(config)#time daylight-time-rule western-europe
  HP-Switch(config)#time timezone 60


 • SNMPv3 beállítása

  Az SNMPv3 engedélyezésekor automatikusan létrejön egy SNMP felhasználó (initial), aminek a jelszavát és a titkosítási jelszavát meg kell adni. Ez a felhasználó törölve lesz a következő lépések egyikében, így nem szükséges erős jelszavakat megadni.
  HP-Switch(config)#snmpv3 enable

  Mind a két jelszó “12345678” lesz jelen példában.

  SNMPv3 Initialization process.

  Creating user ‘initial’
  Authentication Protocol: MD5
  Enter authentication password: 12345678
  Privacy protocol is DES
  Enter privacy password: 12345678

  ‘initial’ has been created

  A feltett kérdésre, miszerint létrehozunk egy új (SHA-t használó) felhasználót, nemmel kell válaszolni, így az “n” betüt (mint no) kell beírni. A következő lépések egyikében kézzel létre lesz hozva egy új SNMP felhasználó.

  Would you like to create a user that uses SHA? [y/n] n
  User creation is done.
  SNMPv3 is now functional.

  A következő kérdésre, miszerint az SNMPv1 és SNMPv2 üzenetek csak olvasásra legyenek korlátozva, igennel kell válaszolni, így az “y” betüt (mint yes) kell beírni. Az következő lépések egyikében tiltva lesz az SNMPv1 és SNMPv2, így ezen kérdésre adott válasz abban az esetben nem fog számítani.

  Would you like to restrict SNMPv1 and SNMPv2c messages to have read only access (you can set this later by the command ‘snmp restrict-access’): y

  Új SNMP felhasználó létrehozása:
  HP-Switch(config)#snmpv3 user "[felhasználónév]" auth sha "[hitelesítési jelszó]" priv aes "[titkosítási jelszó]"
  Példa:
  HP-Switch(config)#snmpv3 user "snmpuser" auth sha "[hitelesítési jelszó]" priv aes "[titkosítási jelszó]"

  A létrehozott SNMP felhasználó hozzáadása a megfelelő privilegizált csoporthoz:
  HP-Switch(config)#snmpv3 group managerpriv user "[username]" sec-model ver3
  Példa:
  HP-Switch(config)#snmpv3 group managerpriv user "snmpuser" sec-model ver3

  A feleslegesen létrejött “initial” SNMP felhasználó törlése:
  HP-Switch(config)#no snmpv3 user initial

  SNMP korlátozása SNMPv3-ra (v1 és v2 letiltása):
  HP-Switch(config)#snmpv3 only
  HP-Switch(config)#snmpv3 restricted-access

  SNMPv3 felhasználók megjelenítése:
  HP-Switch#show snmpv3 user


 • További biztonsági beállítások megadása

  Telnet-en keresztüli elérés kikapcsolása:
  HP-Switch(config)#no telnet-server
  SFTP fájlátvitel bekapcsolása:
  HP-Switch(config)#ip ssh filetransfer
  A fentebbi utasítás kikapcsolja a TFTP szervert, de ez külön is megtehető:
  HP-Switch(config)#no tftp server
  SNMP kikapcsolása, ha nincs rá szükség:
  HP-Switch(config)#no snmp-server community public
  HP-Switch(config)#no snmp-server enable
  Konzol (terminál) SSH/Telnet tétlenségi idejének megadása:
  HP-Switch(config)#console idle-timeout [másodperc]
  Konzol (terminál) Soros (Serial) és USB tétlenségi idejének megadása:
  HP-Switch(config)#console idle-timeout serial-usb [másodperc]
  Ha 0 másodperc van megadva, az azt eredményezi, hogy nincs tétlenségi idő.
  Példa:
  HP-Switch(config)#console idle-timeout 120
  HP-Switch(config)#console idle-timeout serial-usb 300

Hasznos volt ez a bejegyzés?

0 / 0

Vélemény, hozzászólás? 0

Az e-mail cím nem lesz közzétéve. A * megjelölt mezőket kötelezően ki kell tölteni!